• Tetyana Sheremata

НОВОВВЕДЕННЯ ДЛЯ ТОВ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Вчора "Корпоративна адвокатура" спільно з групою "UniqID" провела семінар-практикум для керівників та власників товариств з обмеженою відповідальністю по питаннях застосування нового законодавства.


А питань виявилося предостатньо. Протягом шести годин висвітлили проблеми та шляхи їх вирішення по наступних питаннях:


I. НОВОВВЕДЕННЯ ДЛЯ ТОВ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ.

КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР в ТОВ:

 • Кому і для чого потрібно укладення корпоративного договору.

 • Як співвідносяться статут ТОВ, установчий договір та корпоративний договір.

 • Чи можливо укладення корпоративного договору за участю нерезидентів та правила юрисдикції.

 • Які умови доцільно передбачити в корпоративному договорі.

 • Відповідальність сторін за корпоративним договором.

 • Як спонукати інших учасників ТОВ до укладення корпоративного договору.

 • Наслідки укладення корпоративного договору до моменту реєстрації ТОВ.

 • Нікчемність та недійсність корпоративного договору: підстави та наслідки.

 • БЕЗВІДКЛИЧНІ ДОВІРЕНОСТІ УЧАСНИКІВ ТОВ:

 • Хто і для чого може видати безвідкличну довіреність.

 • Які взаємні права та обов’язки між повіреним та довірителем.

 • Як припинити безвідкличну довіреність.

 • Які можливі зловживання з використанням безвідкличної довіреності.

 • ОПЦІОНИ

 • В яких випадках необхідний договір опціону;

 • Поняття та умови договорів опціону;

 • Практик застосування договору опціону в Україні.

II. НОВИЙ СТАТУТ ТОВ - ВИМОГИ ТА ПРОЦЕДУРА.

 • В які строки ТОВ повинно привести статут у відповідність до вимог нового закону

 • Які наслідки використання «старого» статуту після 17.06.19р

 • Яка відповідальність за невиконання вимог щодо актуалізації Статуту ТОВ.

 • Які положення повинні бути включені в до змісту Статуту ТОВ: обов’язкові і рекомендовані.

 • Які положення можна не включати до Статуту.

 • Чи можливе використання модельного Статуту для ТОВ і як це оформити.

 • Як змінився порядок оформлення та затвердження Статуту ТОВ.

 • Які особливості внесення «перших» змін до Статуту ТОВ після 17.06.19р.

 • Які особливості для статуту новоствореного ТОВ – підписання, посвідчення та реєстрація.

ІІІ. ПЕРЕХІД ПРАВА НА ЧАСТКУ УЧАСНИКА ТОВ. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ЧАСТОК.

 • Як змінився порядок відчуження частки у статутному капіталі ТОВ. Чи можливе обмеження права учасника розпоряджатися своєю часткою.

 • Який порядок реалізації переважного права учасника ТОВ на придбання частки іншого учасника: строки, наслідки відмови всіх учасників ТОВ від реалізації переважного права.

 • Які наслідки порушення переважного права на придбання частки.

 • В яких випадках не застосовується переважне право та чи можна обмежити його реалізацію Статутом.

 • Чи існують способи відчуження третім особам частки без дотримання вимог «переважного права».

 • Які переваги та ризики нового порядку спадкування корпоративних прав.

 • Як змінилися правила виходу учасника з ТОВ.

 • Які ризики застосування нового порядку виходу з ТОВ.

 • Виключення із складу учасників – в яких випадках це можливо.

ІV НОВІ УМОВИ СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

 • Які зміни в компетенції, правилах та порядку скликання і проведення загальних зборів. Які наслідки неучасті .

 • Які вимоги для заочного голосування.

 • Як провести загальні збори шляхом опитування.

 • Які наслідки порушення вимог щодо скликання та проведення зборів.

 • Оформлення та підписання протоколу загальних зборів учасників ТОВ. Як оформити протокол загальних зборів ТОВ.

 • Як змінився порядок прийняття рішень ТОВ з одним учасником.

 • Чи можна в Статуті змінити законодавчі вимоги про необхідну кількість учасників для прийняття рішень.

 • За яких умов загальні збори учасників можуть прийняти рішення з питань, що не включені до порядку денного.

 • Чи можна проводити загальні збори учасників у режимі відеоконференції.

V.ПРАВА МІНОРИТАРНИХ УЧАСНИКІВ ТОВ.

 • Як збільшився обсяг прав міноритарних учасників.

 • В яких випадках необхідна згода всіх учасників на зборах .

 • Які положення статуту можуть бути змінені лише за згодою всіх учасників .

 • Які ризики зловживання міноритаріям «правом вето».

VI. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТОВ - НАГЛЯДОВА РАДА.

 • Для чого потрібно створювати Наглядову Раду в ТОВ.

 • Що визначати в Статуті ТОВ про Наглядову Раду. Чи може юридична особа бути членом НР.

 • Порядок діяльності, рекомендована компетенція Наглядової Ради ТОВ.

 • Обрання Наглядової Ради та припинення її повноважень.

VII. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВ: обрання, повноваження, припинення повноважень. компетенція та відповідальність.

 • Які вимоги щодо виконавчого органу ТОВ .

 • Який порядок обрання та припинення повноважень виконавчого органу ТОВ.

 • Яка відповідальність виконавчого органу ТОВ .

VIIІ ДИВІДЕНДИ в ТОВ: строки, обмеження, відповідальність.

 • Джерела надходжень для виплати дивідендів учасникам.

 • Строк виплати дивідендів.

 • Обмеження виплати дивідендів.

 • За яких умов виплата дивідендів забороняється.

ІХ ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВ.

 • Обов’язки, відповідальність. оформлення відносин.

 • Хто входить в коло «посадові особи». Визначення кола осіб в статуті.

 • Які наслідки введення обов’язкового повідомлення про афілійованих осіб ТОВ. Відповідальність за недотримання цієї вимоги. Аналіз ризиків.

 • Відповідальність за недотримання фідуціарних зобов’язань посадових осіб ТОВ. Обов’язки та відповідальність директора, його заступників, головного бухгалтера та фінансового директора ТОВ.

 • Коли директор відповідає за борги підприємства. Як запобігти небажаній відповідальності.

 • Врегулювання конфлікту інтересів в ТОВ. Власник,директор,ФОП в одній особі – чи розповсюджується на нього конфлікт інтересів.

 • Визначення винагороди посадових осіб ТОВ.

 • Розірвання договору з посадовими особами без виплати компенсації.

 • Наслідки недотримання вимоги до незалежності та доброчесності посадових осіб ТОВ.

X ПОГОДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ ТОВ.

 • Значний правочин та правочин із заінтересованістю: Критерії та ознаки. Що можна передбачити в Статуті ТОВ.

 • Визначення органу для погодження вчинення значного правочину.

 • Як укладати угоди, якщо розмір чистих активів від’ємний.

 • Порядок застосування обмежень щодо вчинення правочинів та способи спрощення діяльності ТОВ.

 • Наслідки порушення порядку надання згоди на вчинення правочинів.

4 перегляд0 коментар

Останні пости

Дивитися всі

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРИ ОСКАРЖЕННІ ПРОЦЕДУР SQUEEZE-OUT в УКРАЇНІ

Автор: Богдан Крук, керуючий партнер АО «Корпоративна адвокатура», European Corporate Governance Institute Минуло понад два роки з моменту запровадження Законом України “Про внесення змін до деяки

КОРПОРАТИВНА
АДВОКАТУРА

+380503732220